Logo
EnglishБългарски
   

ФОНДАЦИЯ АРНИКА е учредена от Георги Христов на 30.05.2007 год. в София. Регистрирана е в Софийски градски съд по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организация с обществено полезна дейност.

Целта на фондация АРНИКА е да спомогне за развитието и популяризирането на спорта сред децата и младите хора. Да оказва помощ и да насърчава възможности на младежи до 28 години, както и в неравностойно положение, за социална интеграция, езиково обучение, културен обмен и младежки дейности в рамките на Европейския съюз. Да изгражда нови, да развива и благоустройва съществуващи спортни площадки и зали, паркове и градинки, както и места за отдих сред природата. Насърчаване на активности сред природата, подпомагане на масовия спорт и подобряване на здравето сред младите хора. Защита и опазване на околната среда.

fondacia_arnica_600-200.gif