Logo
EnglishБългарски
   
Резюме на проекта - Инициатива АРНИКА

Идеята:
Инициатива АРНИКА е начинание, с което Фондация "Арника" цели провокиране на гражданска инициативност и създаване на широка обществена подкрепа сред живущите в ж.к. Дружба за превръщане на квартала в едно по-уютно, подредено и красиво място за живеене. Идеята на начинанието е безплатно предоставяне на градинска техника и инструменти, както и на консултации и подкрепа за подмяна на пейки и засаждане на цветя, на доброволци, живущи в жк Дружба, които имат инициатива и желание да преобразят и поддържат тревните площи около блоковете си. Дългосрочната цел на Инициативата е тази дейност да се превърне в устойчив модел, който да получи широка гражданска подкрепа и да се развие и в други райони на столицата.
Продължителност на проекта:
01.06.2009 - 06.09.2009 /три месеца/
Публичност:
Информация за идеята и началото на Инициатива АРНИКА бе изпратена до редица печатни и електронни медии. Събитието бе отразено и популяризирано с публикации на:
- БлуЛинк - Граждански портал за околна среда
- Еко.com - страница за еко новини, инициативи и призиви
- Бюлетин на Фондация за реформа в местното самоуправление
- Портал Svejo.net
- Портал goodnews.bg
- Информационна агенция GlobusNews.net
- Горичка - сайт за зелен начин на живот
- Сдружение „Дружба-София"
- няколко блога на екологична тематика
Началото на Инициативата бе отразено и с предаването „Закуска на тревата" на програма „Хоризонт".
Развитие и резултати:
Още със стартирането на Инициативата в офиса на Фондация Арника постъпиха редица запитвания за условията и възможностите за ползване на техниката и инструментите. Освен от района на Дружба, интерес проявиха граждани и от други квартали на столицата, както и редица представители на училища, детски градини, читалища, чиито дворове не бяха поддържани по една или друга причина. На страницата на Фондацията получихме насърчителни коментари, изразяващи подкрепа за начинанието. С Инициатива АРНИКА успяхме да помогнем няколко площадки в жк Дружба 2, както и двора на 6то ПУ в Лозенец да не изглеждат занемарени и запуснати, да добият по-приветлив и подреден вид.
Реализираните инициативи:
1) Почистване и косене на двора на 6то Помощно училище в квартал Лозенец по инициатива на г-жа Христина Владимирова
2) Косене на двора на 68мо СОУ в жк Дружба 2, иницирано от г-н Тодор Патриков
3) Поддържане междублоковото пространство зад блок 208, 209 и 210 в жк Друбжа 2 по инициатива на г-жа Николина Кръстева и други живущи в блок 209 - акции през юни, юли, август и началото на септември 2009. Подкрепа за подмяна на пейките на площадката пред СО Район „Искър"
4) Косене на градинка пред блок 261 в жк Дружба 2 по инициатива на г-жа Силвия Купенова
5) Косене на площадка пред блок 211, вход А в жк Дружба 2, иницирано от г-жа Надя Тодорова
6) Почистване, косене и поддържане на тревните площи около блок 226 от служителите на Арника. Поставяне на 4 пейки съвместно с фирма А.Н.Ди-Клима ЕООД.
Проблемите, които срещнахме:
Инициатива АРНИКА се разгърна на територията на жк Дружба. Участието на гражданите и реализираните инициативи се оказаха под очакванията на организаторите. Някои от хората, които се свързаха с нас по повод Инициатива АРНИКА, предполагаха, че от тях се иска само да регистрират площадката или градинката си и представители на фондацията ще дойдат и ще се погрижат за почистването, косенето и поддръжката й. Други граждани имаха желанието да преобразят площите около домовете си, но се сблъскваха с трудности да организират за инициативата по-голяма група, включваща съседите им. Проблематично в някаква степен се оказа и предаването обратно на техниката и инструментите в уговореното предварително време.
Нашите уроци:
Екипът на Фондация „Арника" благодари на всички, които подкрепиха това начинание с инициативността и труда си, както и с помощта си за популяризирането му. Въпреки по-ниското от очакванията ни участие на гражданите, считаме, че Инициатива АРНИКА успя да накара хората най-малкото да се замислят и да си дадат ясна сметка, че видът на пространството около домовете им, а оттам и вида на града ни като цяло, зависи от нас самите и от нашите усилия да го поддържаме и променяме към по-добро. Ние научихме, че все още моделът на поведение, при който се очаква някой друг да се погрижи и да направи нещата по-добри и някой друг да поеме отговорността, все още е много силен. От друга страна научихме, че има много хора, които се вълнуват от състоянието на столицата, приемат го като своя лична кауза и са готови да вложат от времето и усилията си, за да преобразят града си, започвайки от своя квартал, от мястото пред своя дом. Заради тях и заради добрия пример инициативата си заслужаваше!