Logo
EnglishБългарски
   
Крайречен парк Дружба 2
Няма налични преводи

Уважаеми съграждани, 

Във връзка с представен проект - План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс „Дружба-2 -II част”  в граници: бул. „Проф. Цв. Лазаров”, бул. „Копенхаген”, ул. „Обиколна” и „Крайречен булевард”, Фондация Арника изказва своето възражение с предлаганото в плана застрояване на зелени площи в кв.8е  - УПИ II 1119,2366 (т.нар. Крайречен парк). 

Официално писмено възражение е подготвено и ще бъде входирано в деловодството на Столична община - Район Искър в законово определения срок от името на Фондацията. Към възражението ще приложим и подписка от живущите в жк. "Дружба 2", които също са против застрояването на парка.

При нужда от повече информация и желание да се включите в подписката, не се колебайте да се свържете се с нас.

Ето и текста на възражението:

pdf.png

 

Становище от Фондация Арника до Кмета на Район Искър

 

До Кмета 

На Столична община – 

Район „Искър”  

гр. София, п.к. 1592,

жк. "Дружба" 1,

бул. "Кръстю Пастухов" №18

 

ОТНОСНО: Становище на основание ЗАПОВЕД № РИС16-РА50-2/12.02.2016 г.

 

Уважаеми г-н Цеков,

 

Във връзка с т. 2 от Заповед №РИС16-РА50-2/12.02.2016 г. и на основание чл.16 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007 на СОС, изпращаме настоящото становище, свързано с Плана за регулация и режим на застрояваме за преструктуриране на жилищен комплекс „Дружба-2 -II част” в граници: бул. „Проф. Цв. Лазаров”, бул. „Копенхаген”, ул. „Обиколна” и „Крайречен булевард” за следното:

Ние от Фондация Арника като радетели за по-добър живот за жителите в кв. Дружба 2, защитници на идеите за необходимостта от съществуването и поддържането на зелени площи и от позицията на изпълнители по проекти, свързани със увеличаването и облагородяването на зелени площи (Зелена София), изказваме своето несъгласие с предлаганото в плана застрояване на зелени площи в кв.8е  - УПИ II 1119,2366. Подобно застрояване на практика ще унищожи единствения съществуващ парк на територията на жк. „Дружба 2” като това унищожаване на растителността ще доведе до допълнително замърсяване на въздуха (или намаляване на възможностите за неговото естествено пречистване). Това от своя страна ще допринесе за влошаване качеството на живот, както на живущите в близост до парка, така и на всички жители на квартала, използващи мястото за отдих и глътка свеж въздух в иначе замърсените условия, в които живеем. 

От друга страна, в подкрепа на гореизложеното, необходимостта от запазването на Крайречния парк, става още по-належаща предвид предвиденото в плана жилищно строителство в кв. 8г – УПИ I 1117,1119; кв. 8д - УПИ I 1119,2366 и кв.8е - УПИ I 1119,2366. Това ще увеличи трафика в района, което след себе си допринася за повече замърсяване на въздуха и прави ползата от парка важна за здравето на живущите в околността. В допълнение паркът с девствена красота допринасят за приятния облик на квартала.

Във връзка с гореизложените аргументи предлагаме обсъжданото пространство да остане зелена площ. Прилагаме подписка на живущи в Дружба 2.