Logo
EnglishБългарски
   
„ЗЕЛЕНО ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА 68 УЧИЛИЩЕ”
Няма налични преводи

68 СУ е построено през 1986г. и от построяването си до момента няма нови инвестиции в пространството за озеленяване около училището, в това число пейки, кошчета за боклук и растителност в тази връзка въвфондация Арника получихме писмо с изх.н. 1050/23.05.17г. от директора на 68 СУ  с молба за съдействие по изготвяне и реализация на проект Зелена София 2017. В училището учат 527 деца от 1-ви до 12-ти клас включително, педагогическия и непедагогически персонал е около 50 души. Освен тях достъп до парковата среда на училището имат техните родители, както и през почивните дни и официални празници и жителите на кв. Дружба 2 от околните блокове.

 

Основна цел на проекта:  Чрез инвестицията в нова растителност и парково оборудване (пейки, кошчета за боклук, дървета, цветни храсти и цветя) да се възроди величието на 68 училище – първото училище в Дружба 2.

Специфични цели:

-    Въвличане на децата от най-ранна ученическа възраст в създаване на зелени пространства и социално предприемачество. Ще може да се прави директна връзка с преподаваните предмети Човек и природа и Човек и общество.

-    Чрез обособяване на „градина Обрешков“ с пейки и маси с цел улесняване на социални контакти на ниво ученик-родител-преподавател в една непринудена обстановка.

-   С реализацията на проекта ще се повиши качеството на учебния процес в училището и като следствие ще се повиши цензът на привлекателност към 68 СУ. Последното ще доведе нови ученици, което от своя страна ще увеличи делегирания бюджет и ще има средства за нови инвестиции в дворната инфраструктура.

Разходи по проекта: Сума на проекта за безвъзмездно финансиране – 4998,85 лв.

Отговорник на проекта към Столична община: фондация Арника http://foundation.arnica.bg/